Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Ὁ Θεός ἑτοιμάζει τόν καθένα μας, εἴτε γιά νά μᾶς ἀναθέσει ἕνα ἔργο, εἴτε γιά νά μᾶς δώσει τή χάρη του, τό ἔλεός του. Μᾶς ἑτοιμάζει κυρίως μέσα στά χρόνια πού ἐμεῖς νομίζουμε ὅτι δέν γίνεται τίποτε. Αὐτό νά τό ξέρουμε. Μόνο νά μήν ἀγωνιᾶ ὁ ἄνθρωπος, νά μήν ἀδημονεῖ, νά μή χάνει τήν ἐλπίδα του. Νά ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτό του στόν Θεό καί νά ἐλπίζει, νά κάνει ὑπομονή. Ἄς φαίνονται ἄχαρα, ἄγονα, ὅτι δέν ἔχουν κανέναν καρπό τά χρόνια αὐτά τῆς προετοιμασίας. Τότε, ὅταν καβουρντίζεται, ὅταν φαίνεται ὅτι δέν κάνει τίποτε ὁ ἄνθρωπος, δείχνουν μάλιστα τά πράγματα ὅτι ὅλοι τόν ξέχασαν, καί ὁ Θεός ἀκόμη, τότε καταρτίζεται. Μιά μέρα ὁ Θεός θά ἀξιοποιήσει αὐτά τά χρόνια πού ἐμεῖς θεωροῦμε χαμένα. Κατά κανόνα χαμένα χρόνια εἶναι ἐκεῖνα πού ἐμεῖς νομίζουμε ὅτι θά κάνουμε, θά φτιάξουμε. Ναί, γιατί τότε φουσκώνει ὁ ἑαυτός μας, ἐνῶ ἔτσι, καθώς περιμένει ταπεινωμένος ὁ ἄνθρωπος μέ ἐλπίδα στόν Θεό, ὁ Θεός τελικά τόν εὐλογεῖ.

Δέν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ρωτοῦν: «Tί θά γίνει ὅλος αὐτός ὁ κόσμος πού ζεῖ στήν ἄγνοια; Τί θά γίνουν αὐτοί πού κατοικοῦν στήν Ἀφρική, στήν Ἀσία, στήν Ἰαπωνία, καί ὅπου ἀλλοῦ στή γῆ, καί δέν ἄκουσαν, δέν γνωρίζουν τό Εὐαγγέλιο; Τί θά γίνουν ὅλοι αὐτοί;» Ὁ Θεός δέν θά καταδικάσει κανέναν ἀθῶο σέ αἰώνια κόλαση, ὅπως ἴσως, ἀπό ἀνθρώπινη ἀδυναμία, ἕνας δικαστής μπορεῖ νά καταδικάσει κάποιον ἀθῶο σέ πολυχρόνια φυλάκιση. Μπορεῖ νά εἶναι κανείς πάρα πολύ ἀναπαυμένος, ἐάν σκεφθεῖ ὅτι αὐτά θά τά κανονίσει ὁ Θεός, ὁ δίκαιος κριτής. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός θά κρίνει τόν κόσμο, ὁ Θεός πού τούς ξέρει ὅλους καί εἶναι δίκαιος καί δέν θά ἀδικήσει κανέναν. Καί μάλιστα, ὅποια τύχη –ἄν ἐπιτρέπεται νά χρησιμοποιήσουμε αὐτή τή λέξη– κι ἄν ἔχει ὁ καθένας μας, δέν θά ἔχουμε μέσα μας τήν παραμικρή αἴσθηση ὅτι μᾶς ἀδίκησε ὁ Θεός. Κανείς δέν θά ἔχει τήν αἴσθηση ὅτι ἀδίκως καταδικάζεται.

Μήν κάθεσαι, ἀδελφέ μου, καί ἀσχολεῖσαι μέ τό πῶς νιώθεις ἐσύ μέσα σου. ᾿Ασφαλῶς αὐτό θά γίνεται: Μιά ἔτσι θά εἶσαι, μιά ἔτσι. Μιά τοῦ ὕψους, μιά τοῦ βάθους. Ἀλλά μήν τά προσέχεις αὐτά. Οὔτε ὅταν νιώθεις χαρά σημαίνει ὅτι ἦρθε ὁ οὐρανός. Ἀλλά νά, σέ παρηγορεῖ ὁ Κύριος, σέ ἐνδυναμώνει, σέ στηρίζει, σέ γλυκαίνει. Δέν πρέπει ἐπίσης νά κάθεσαι καί νά ἀσχολεῖσαι μέ τίς ψυχολογικές σου διακυμάνσεις: «Μελαγχόλησα τώρα. Γιατί μελαγχόλησα;» Μάθε νά κάνεις ὑπομονή. Θά ξανάρθει πάλι ἡ καλή κατάσταση.
«Θεέ μου, καί τώρα πού μοῦ συνέβη αὐτό καί εἶμαι στενοχωρημένος, πάλι θέλω νά εἶμαι δικός σου, καί νά γίνει τό ἅγιο θέλημά σου. Ἐγώ βέβαια ὡς ἄνθρωπος δέν τό ἀντέχω αὐτό καί θά ἤθελα νά τό πάρεις, ἀλλά ὅπως θέλεις ἐσύ. Ἄν εἶναι θέλημά σου νά μείνει καί ἄλλο, νά μείνει· δῶσε μου μόνο ὑπομονή».

Ἐνόσῳ ὁ ἄνθρωπος ἀγωνίζεται, προσπαθεῖ, κάπου θά φθάσει. Τό χειρότερο ἀπό ὅλα εἶναι νά πάψει κανείς νά ἀγωνίζεται ἤ νά πέσει σέ ἀκηδία. Τό νά νιώθουμε μιά κόπωση, μιά ἀκεφιά, μιά ἀθυμία, κάτι τό ὁποῖο μᾶς ἀφαιρεῖ τήν ἐλπίδα νά συνεχίσουμε νά ἀγωνιζόμαστε, σάν νά κουραστήκαμε καί σάν νά θέλουμε νά σταματήσουμε, νά ξέρουμε ὅτι εἶναι διαβολικό, κάθε φορά πού νιώθουμε κάτι τέτοιο. Μήν τό προσέχεις καθόλου καί προσπάθησε νά κάνεις τό καθῆκον σου. Αὐτό πού πρέπει νά ξέρεις σέ τέτοιες δύσκολες ὧρες εἶναι ὅτι ὁ δρόμος πού καλεῖσαι νά βαδίσεις δέν εἶναι ἄγνωστος. Τόν πέρασαν καί ἄλλοι πιό μπροστά, καί πρῶτος ὁ Κύριος, καί γι᾽ αὐτό εἶναι βατός. Ἦταν ἀδύνατον ἐμεῖς νά τόν περάσουμε, ἄν δέν τόν εἶχε περάσει πρῶτα ὁ Κύριος. Ἀπό αὐτῆς τῆς πλευρᾶς ὁ δρόμος εἶναι ἕτοιμος.

Ὅλα αὐτά πού μᾶς συμβαίνουν –πού ἔχουμε τά βάσανά μας, τά ὅποια ζόρια– νά τά πάρεις θετικά. Καί τό ὅτι, ἐνῶ ἀκοῦμε ὁρισμένα πράγματα, ἐνῶ λέγονται κάποιες ἀλήθειες, ἐμεῖς δέν καταλαβαίνουμε, ἀκόμη καί αὐτό θετικό εἶναι, ἄν ἐσύ τό πάρεις θετικά: «Ἄχ, Θεέ μου, τί ἔχει γίνει μέσα στήν ψυχή μου καί ἐγώ εἴδηση δέν παίρνω. Ὠμές ἀλήθειες, ἁπλές ἀλήθειες ἀκούω, καί δέν τίς καταλαβαίνω. Λίγο θεωρητικά τίς καταλαβαίνω, ἀλλά δέν μπαίνουν μέσα στήν καρδιά μου, σάν, ἄς ποῦμε, κάτι νά τίς σπρώχνει νά βγοῦν πάλι ἔξω». Καί ταπεινώνεσαι. «Ὥστε ἔτσι εἶμαι, Θεέ μου, καί ἐγώ εἶχα καί μεγάλη ἰδέα γιά τόν ἑαυτό μου!» Ταπεινώνεσαι, συντρίβεσαι, πέφτεις κάτω, ἀλλά ἐλπίζεις στόν Θεό ὁ ὁποῖος γιά ὅλους εἶναι Θεός ἐλέους καί ἔτσι πολύ ἁπλά καί πολύ εὔκολα σέ ὅλους δίνει τή λύτρωση, ὅταν πάρουμε σωστή στάση.

Τό παθαίνουν αὐτό συχνά ἀρκετές ψυχές, ἄν ὄχι ὅλες: «Τόσο καλά ἤμουν. Πῶς ἔγινα τόσο ἄσχημα;» Καί πελαγώνουν ἐκεῖ μέσα. Μήν παρασύρεσαι ἀπό αὐτά. Δέν λέει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ: Διά πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ; Καί διά πολλῶν, θά λέγαμε τώρα, μεταπτώσεων καί ἀπό πολλά ἀνεβάσματα καί κατεβάσματα τέτοιας φύσεως θά περάσει κανείς, γιά νά μπεῖ τελικά στόν παράδεισο. Φτάνει νά τό ἔχει ὑπ᾿ ὄψιν του κανείς αὐτό καί νά μήν πανικοβάλλεται, σάν νά συμβαίνουν ἐρήμην τοῦ Θεοῦ αὐτά ἤ σάν νά μήν μπορεῖ ὁ Θεός νά τά ἀξιοποιήσει γιά τή σωτηρία μας, γιά τόν ἁγιασμό μας.
Στήν προσευχή σημασία ἔχει ἡ ἔνταση· νά κάνεις προσευχή μέ πόνο, ἔντονα. Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ ὅλα τά κάνει προσευχή. Πηγαίνοντας στόν Χριστό διά τῆς προσευχῆς, εἶναι σάν νά ἔχεις αὐτό πού ζητᾶς!

Μέ ἀφορμή τή θεραπεία τῶν δαιμονιζομένων, νά ποῦμε ὅ,τι φωτίσει ὁ Θεός γιά τή δική μας κατάσταση. Ἄν δέν βρεῖς ἀληθινά τόν Χριστό, λίγο πολύ εἶσαι ὑπό τήν ἐπήρεια τή δαιμονική καί σέ κάνει ὁ διάβολος ὅ,τι θέλει, ὅσο κι ἄν ἐσύ νομίζεις ὅτι ἐνεργεῖς τάχα ἐλεύθερα. Δυστυχῶς, σάν νά μή θέλουμε νά μᾶς κυβερνάει ὁ Χριστός. Αὐτό σέ τελευταία ἀνάλυση ὀφείλεται στά δαιμόνια πού δέν θέλουν νά μᾶς ἀφήσουν. Ὅμως αὐτό γίνεται μέ τή συγκατάθεσή σου. Μεγάλο λάθος ὅταν ἐνεργεῖς ὅπως ἐσύ νομίζεις. Κάπου ἐκεῖ σέ ἐπηρεάζει τό δαιμόνιο. Μόνο ὅταν σκέφτεσαι τί θέλει ὁ Χριστός στήν κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, θά ἀπαλλαγεῖς λίγο-λίγο ἀπό τό ἐγώ, ἀπό τήν ἐπήρεια τή δαιμονική. Πολλοί φοβοῦνται νά γίνουν ἀληθινοί χριστιανοί. Βολεύτηκαν μέ τή φιλαυτία τους, τόν ἐγωισμό τους, μέ τά δαιμόνιά τους. Ἅμα βρεῖς τόν Χριστό, ἀλλάζεις τακτική καί γλιτώνεις ἀπό τίς παγίδες τοῦ διαβόλου.

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΔΕΥΤΕΡΑΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗ 15161718192021 ΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥΙΟΥΛΙΟΥ Συναξαριστης

Κηρύκου καί Ἰουλίττης μαρτύρων

Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος

Μαρίνης μεγαλομάρτυρος

Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος, Παύλου, Θεῆς, Οὐαλεντίνης μαρτύρων, Παμβώ ὁσίου

Μακρίνης ὁσίας, Δίου ὁσίου

Ἠλιού προφήτου τοῦ Θεσβίτου

Ε΄ Ματθαίου (Θεραπεία δαιμονιζομένων) Ἰωάννου ὁσίου, Συμεών τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου

Κατάλυση εἰς πάντα

Νηστεία

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση εἰς πάντα

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!