Πνευματικα
Μηνυματα
Ἀποσπάσματα ἀπό τούς λόγους τοῦ π. Συμεών

Προσέξτε μιά λεπτή πτυχή στόν πνευματικό ἀγώνα. Δέν ἀφήνει κανείς τήν παλιά κατάσταση τῆς ἀπιστίας, ἄν δέν ἔχει κουράγιο νά μείνει στόν ἀέρα. Ἄν δηλαδή θέλει κανείς ἀμέσως νά περάσει ἀπό τή μιά βάση στήν ἄλλη, ἀπό τή μιά κατάσταση στήν ἄλλη –αὐτήν τῆς πίστεως καί ἐμπιστοσύνης στόν Θεό– κατά κανόνα δέν γίνεται αὐτό. Χρειάζεται νά βρεθεῖ ὁπωσδήποτε ἕνα διάστημα στόν ἀέρα. Εἶναι ἡ διαδρομή πού γίνεται διά τῆς πίστεως. Πιστεύεις βέβαια στόν Θεό. Ἀλλά πίστη σ᾿ αὐτή τήν περίπτωση σημαίνει: Δέν ἀκουμπῶ οὔτε στηρίζομαι πουθενά οὔτε αἰσθάνομαι κάτι νά μέ κρατάει, ἀλλά εἶμαι μετέωρος στόν ἀέρα –ἀπό παντοῦ, τρόπον τινά, ὑπάρχει χάος– ἕτοιμος νά γκρεμιστῶ, νά τσακιστῶ, ὅμως πιστεύω ὅτι μέ κρατάει ἀοράτως ὁ Θεός, χωρίς νά τό καταλαβαίνω, καί μέ πάει, ὅπως οἱ γερανοί μεταφέρουν μιά γέφυρα στήν περίπτωση πού ἡ παλιά ἀντικαθίσταται μέ μιά καινούργια.

Θέλει νά μᾶς σώσει ὁ Θεός. Ἀλλά θέλει νά ἀνταποκριθοῦμε· ὅπως δηλαδή ἀνταποκρίνεται ὁ ἄρρωστος στόν γιατρό. Ξέρει βέβαια ὁ ἄρρωστος ὅτι θά πονέσει, θά καθηλωθεῖ στό κρεβάτι, θά πάρει φάρμακα, θά τόν ματώσουν, θά τόν πληγώσουν... Ξέρει ὅτι θά χρειαστεῖ καιρός. Ὅμως τά ζυγίζει τά πράγματα καί πηγαίνει. Δέν ὑπάρχει κανένας ἄρρωστος, ὅ,τι κι ἄν τόν περιμένει στήν περίπτωση πού θά παραδοθεῖ στά χέρια τῶν γιατρῶν, πού κάνει πίσω. Ὅλοι οἱ ἄρρωστοι πείθονται καί παραδίδονται στά χέρια τῶν γιατρῶν. Ἔτσι ἀκριβῶς ὅλοι μποροῦν νά παραδοθοῦν στά χέρια τοῦ Θεοῦ, γιά νά θεραπευθοῦν. Ὁ κάθε ἄνθρωπος πρέπει νά τρέξει νά ἀνταποκριθεῖ στόν μεγάλο ἰατρό, τόν Θεό. Τότε ἔρχεται καί κατοικεῖ μέσα μας ἡ ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή νιώθουμε αὐτή τήν ἀλήθεια καί ἀνταποκρινόμαστε σ᾿ αὐτήν. Καί μαζί ἔρχεται καί ἡ σωτηρία.

Λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς: Ὁ Θεός μία ἐντολή ἔδωσε στούς πρωτοπλάστους, καί μέ τήν παράβαση τῆς ἐντολῆς ἔγινε τό μεγάλο κακό. Καί τώρα πάλι μία ἐντολή δίδει ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους, καί ὅσοι τηροῦν αὐτή τήν ἐντολή σώζονται. Καί ἡ μία αὐτή ἐντολή τώρα εἶναι ἡ μετάνοια. Παρακοή τότε, ἀνταρσία τότε, ὑπερηφάνεια τότε, ἐγωισμός καί ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου νά γίνει θεός καί νά ἀνέβει πιό πάνω ἀπό τόν Θεό –ὅπως εἶχε σκεφθεῖ καί ὁ διάβολος– μετάνοια τώρα. Ἀπό αὐτό νά πιαστοῦμε αὐτές τίς ἡμέρες, γιά νά μήν πελαγώσουμε καί μπερδευτοῦμε. Ἄν προσέξουμε καλύτερα, ὅλα, τά πάντα μᾶς καλοῦν σέ μετάνοια. Καί αὐτή καθ᾿ ἑαυτήν ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή μᾶς καλεῖ σέ μετάνοια, καί ὅλα αὐτά τά ὁποῖα ἀναγινώσκονται, ψάλλονται καί τελοῦνται αὐτές τίς ἡμέρες μᾶς καλοῦν σέ μετάνοια.

Χρειάζεται βαθιά μέσα στήν ψυχή μας νά μετανοήσουμε ἀληθινά, νά ἐπιστρέψουμε στόν Θεό, ἀλλά μέ συναίσθηση ὅτι φταῖμε πού μέχρι τώρα δέν πηγαίναμε στόν Θεό, μέ συναίσθηση ὅτι εἴμαστε ἔνοχοι. Αὐτή εἶναι ἡ ταπείνωση καί ἡ μετάνοια καί ἡ ἐξομολόγηση. Ὁμολογεῖς ὅτι φταῖς. Ὅλα τά ἄλλα εἶναι παραμύθια, ὅτι τάχα μετανοεῖς. Ἅμα δέν νιώσεις ὅτι φταῖς καί δέν ζητᾶς συγγνώμη γι᾿ αὐτό καί δέν εἶσαι διατεθειμένος νά ἀλλάξεις, ξέροντας καί πιστεύοντας ὅτι ὁ Θεός καί θά σέ συγχωρήσει ἀλλά καί θά σέ βοηθήσει νά ἀλλάξεις, ὅλα τά ἄλλα δέν εἶναι οὔτε μετάνοια οὔτε τίποτε. Εἶναι ψέματα καί καμώματα δικά μας. Ἀληθινά νά μετανοήσουμε μέσα στήν ψυχή μας, τίμια καί εἰλικρινά. Ὡς σκεπτόμενοι ἄνθρωποι, πού μᾶς ἔκανε ὁ Θεός, καί ὡς ἔχοντες ἕνα κάποιο αὐτεξούσιο, νά ἐπιστρέψουμε στόν Θεό χωρίς χρονοτριβή, χωρίς ἄλλες τάχα σκέψεις. Σήμερα κιόλας, τώρα. Ὁ Θεός μᾶς περιμένει.

Ὅσο πιό πολύ σιωπᾶ ὁ Θεός, τόσο πιό πολύ παρών εἶναι. Ὅσο πιό πολύ σάν νά χάνονται ὅλα, καί σάν νά μήν ὑπάρχει ἐλπίδα ἀπό πουθενά, τόσο πιό πολύ εἶναι παρών ὁ Θεός καί τόσο πιό πολύ ἐπεμβαίνει ἀοράτως, μυστικῶς. Δέν μᾶς τό φανερώνει, ἀλλά κάνει δουλειά μέσα στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἀνάλογα μέ τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα τοῦ καθενός, ἀνάλογα μέ τήν ὅλη στάση τοῦ καθενός. Καί θαυματουργεῖ.
Μπορεῖ νά φαίνεται ὅτι δέν ἀκούει ὁ Θεός, ὅτι δέν προσέχει, μπορεῖ νά φαίνεται ὅτι ὁ Θεός κατοικεῖ στόν οὐρανό καί δέν κινεῖται ἀπό κεῖ, δέν ἐπεμβαίνει, ὅμως θά ἔλθει ἡ ὥρα πού θά ἐπέμβει καί θά ἐμφανισθεῖ ὡς Θεός, ἔτσι πού συθέμελα θά συγκλονίσει τό κακό, θά τό συνταράξει, θά τό ξεριζώσει. Μακάριος ὅποιος πιστεύει ἔτσι καί ἀναμένει ἐν μετανοίᾳ, ἐν ταπεινοφροσύνῃ, ἐν ἀγάπῃ, προσευχόμενος καί ζητώντας τόν Θεό. Μακάριος!

Ἐάν θησαυρίζεις, ἐάν ὅλος ὁ κόπος σου, ὅλη ἡ προσπάθειά σου, ὅλη ἡ φροντίδα σου εἶναι νά μαζέψεις θησαυρούς σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο, εἶναι ἀδύνατον ἡ καρδιά σου νά εἶναι στόν Θεό. Ἡ καρδιά πηγαίνει σ᾿ αὐτό πού νομίζει, πού θεωρεῖ θησαυρό. Ἐφόσον νύχτα μέρα ἀσχολεῖσαι μέ αὐτό –εἴτε τά καταφέρνεις νά θησαυρίζεις εἴτε ἁπλῶς μόνο τό ἐπιθυμεῖς καί κουράζεσαι– ἡ καρδιά σου εἶναι ἐκεῖ. Ὁ Κύριος ὅμως μᾶς συνιστᾶ, στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή, πού εἶναι τοῦ ἄφρονος πλουσίου (Λουκ. 12, 16-21), μᾶς συμβουλεύει νά ἀποσπάσουμε τήν καρδιά μας ἀπό ὅλα αὐτά καί νά θησαυρίζουμε στόν οὐρανό. Ὅταν κάνεις ἐλεημοσύνη, ὅταν ἀγαπᾶς, ὅταν συγχωρεῖς τούς ἄλλους, ὅταν νοιάζεσαι καί γιά τούς ἄλλους, ὅταν ἀκριβῶς σκέπτεσαι τά οὐράνια ἀγαθά, τά πνευματικά ἀγαθά, ὅλα ἐκεῖνα τά ὁποῖα μᾶς ἔχει ὑποσχεθεῖ ὁ Κύριος καί ὄχι αὐτά ἐδῶ τά γήινα, τότε ἐκεῖ θησαυρίζεις, καί ἐκεῖ εἶναι ἡ καρδιά σου.

«Ναί, Θεέ μου, ἔτσι εἶμαι καί χειρότερα. Ἀλλά ἐσύ ἦρθες νά μᾶς σώσεις, καί τό πιστεύω αὐτό. Ὅλοι οἱ ἅγιοί σου σέ πίστεψαν ἔτσι, σέ ἀκολούθησαν, καί τούς ἁγίασες. Καί ἄλλες ψυχές ἀνάμεσά μας προοδεύουν πνευματικά. Μ᾿ ἐμένα δέν γίνεται προκοπή. Ποῦ νά τόν διορθώσω αὐτόν τόν ἑαυτό μου, πού κάθε φορά παρουσιάζεται χειρότερος! Ἀλλά ἐσύ μπορεῖς νά μέ σώσεις».
«Θεέ μου, μοῦ χρειαζόταν καί αὐτό πού ἔπαθα, γιατί ἄκουγα γιά ταπείνωση, κι ἐγώ δέν καταλάβαινα τί εἶναι ταπείνωση. Ἄκουγα ὅτι πρέπει νά ἀπαρνούμαστε τό ἐγώ, κι ἐγώ δέν τό καταλάβαινα καί νόμιζα μάλιστα ὅτι τό ξέρω. Καί τώρα βλέπω ὅτι ὅλη αὐτή ἡ πλημμύρα πού ἐπέτρεψες νά ἔρθει, ὅλο αὐτό τό κακό, εἶναι ὅ,τι χρειάζεται γιά νά ταπεινωθῶ καί νά ἀποφασίσω νά δεχθῶ πιά ὅτι εἶμαι ἕνα τίποτε. Ἀφήνομαι στά χέρια σου ἐν λευκῷ, Κύριε. Κυβέρνησέ με ἐσύ».

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!
Πρόσφατες Αναρτήσεις
Ομιλιες τρεχουσας περιοδου
Ομιλιες π. Συμεων
Κατα ειδικη θεματολογια
ΣΘ
Αγ. Συμεων Ν. Θεολογος
ΜΟ
ΠΔ
Παλαια Διαθηκη
Π.Τ
ΜΥ
Μυστηριο Θ. Ευχαριστιας
ΕΞ
Μυστ. Εξομολογησεως
ΛΤ
Λειτουργικα
ΑΓ
ΚΥ
Κυριακοδρομιο
ΚΔ
Καινη Διαθηκη
ΘΕ
Θεομητορικες Εορτες
ΔΟ
ΔΕ
Δεσποτικές Εορτες
ΨΥ
ΤΡΙΤΗΤΕΤΑΡΤΗΠΕΜΠΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΗΔΕΥΤΕΡΑ 12131415161718 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Συναξαριστης

Ἰωάννου Ἀλεξανδρείας τοῦ ἐλεήμονος, Νείλου τοῦ ἀσκητοῦ, Νείλου τοῦ μυροβλύτου

Ἰωάννου Κων/πόλεως τοῦ Χρυσοστόμου

Φιλίππου ἀποστόλου ἐκ τῶν δώδεκα, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης

Γουρία, Σαμωνᾶ καί Ἀβίβου μαρτύρων καί ὁμολογητῶν (Ἀρχή νηστείας Χριστουγέννων)

Ματθαίου τοῦ ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ

Θ΄ Λουκᾶ (Παραβολή ἄφρονος πλουσίου) Γρηγορίου Νεοκαισαρείας

Πλάτωνος, Ρωμανοῦ καί Ζακχαίου μαρτύρων

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Μικρόν Νηστειοδρόμιον

Νηστεία Χριστουγέννων

Νηστεία Χριστουγέννων

Νηστεία Χριστουγέννων

Νηστεία Χριστουγέννων

Κατάλυση εἰς πάντα

Κατάλυση οἴνου καί ἐλαίου

Κατάλυση εἰς πάντα

Νηστεία

Κατάλυση ἰχθύος

Κατάλυση ἰχθύος

Κατάλυση ἰχθύος

Εβδομαδιαιο προγραμμα
No event found!