Τοποθεσια

Ἱερόν Ἀνδρῶον Ἡσυχαστήριον «Ἡ Ἁγία Τριάς»

Next Event

QR Code

Date

Κυριακή 24 Μαΐ 2020

Time

06:35 - 10:00

Οἱ ἀκολουθίες τοῦ Μεσονυκτικοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί ἡ Θεία Λειτουργία (06:35 ~ 10:00). Θά γίνουν ξεχωριστές ἀκολουθίες τήν ἴδια ὥρα στό ναό τῆς Ἁγ. Τριάδος καί στό ναό τῆς Μεταμορφώσεως

H αναμετάδοση γίνεται απο το σύνδεσμο

www.agia-triada-panorama.gr/live

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/