Τοποθεσια

Ἱερόν Ἀνδρῶον Ἡσυχαστήριον «Ἡ Ἁγία Τριάς»

Next Event

QR Code

Date

Τετάρτη 08 Ιούλ 2020

Time

00:05 - 23:55

Τό νέο σαρανταλείτουργο ἀρχίζει στίς 08/07/2020

Ηχητικα

Κειμενα

Βιβλια

Βίντεο

ΟΜΙΛΙΑ:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
/