ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΖΗ
  Ἂνωθεν οἱ Προφῆται, βαρύς 19/11/2017 Ζωντανές Ηχογραφήσεις
  08:43 28/08/2012
 • ΖΗ
  Κατευθυνθήτω ἀργόν, Ἰακώβου, α´ 19/11/2017 Ζωντανές Ηχογραφήσεις
  03:54 28/08/2012
 • ΖΗ
  Τῶν ψυχῶν ἡμῶν, Π. Μπερεκέτου, πλ. δ´ 19/11/2017 Ζωντανές Ηχογραφήσεις
  07:19 20/08/2008
 • ΖΗ
  Ἅγιος ὁ Θεός, α´ 19/11/2017 Ζωντανές Ηχογραφήσεις
  06:27 20/08/2008
 • ΜΠ
  Παράκληση τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Νικόλαου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ 10/11/2017 Μύρον Παρακλητικόν
  44:05 14/02/2008
 • ΖΗ
  Παρακλητικός κανόνας τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου 10/11/2017 Ζωντανές Ηχογραφήσεις
  19:38 15/02/1016
 • ΖΗ
  Ἐν τῷ φωτί τῆς δόξης, Π. Μπερεκέτου, βαρύς 07/08/2017 Ζωντανές Ηχογραφήσεις
  08:38 06/08/2017
 • ΖΗ
  Παρέλαβεν ὁ Χριστός, Π. Φιλανθίδου, πλ. δ΄ 07/08/2017 Ζωντανές Ηχογραφήσεις
  06:03 06/08/2017
 • ΖΗ
  Τήν Ὑπεράρχιον, Πέτρου Λαμπαδαρίου, πλ. α΄ 07/08/2017 Ζωντανές Ηχογραφήσεις
  07:00 06/08/2017
 • ΖΗ
  Ἄξιόν ἐστιν, Δ. Σουρλατζῆ, α΄ ἑπτάφωνος 14/07/2017 Ζωντανές Ηχογραφήσεις
  03:00 14/07/2017
 • ΜΕ
  Τόν ἥλιον κρύψαντα, Γερμανοῦ Ν. Πατρῶν, πλ. α΄ 21/06/2017 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  20:07 15/02/2016
 • ΜΠ
  Τεριρέμ κράτημα, Νικολάου Σμύρνης, πλ. β΄ 03/06/2017 Μύρον Παρακλητικόν
  04:51 03/06/2017
 • ΜΠ
  Πλούσιοι ἐπτώχευσαν, Δανιηλίδου, πλ. α΄ 03/06/2017 Μύρον Παρακλητικόν
  01:48 03/06/2017
 • ΜΠ
  Πασαπνοάριον ἀργόν, Ἰακώβου, πλ. δ΄ 03/06/2017 Μύρον Παρακλητικόν
  02:24 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ὁ ἄγγελος ἐβόα, Κυφιώτου, α΄ 03/06/2017 Μύρον Παρακλητικόν
  04:02 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ἄξιόν ἐστιν, Μισαηλίδου, βαρύς ἐναρμόνιος μικτός 03/06/2017 Μύρον Παρακλητικόν
  03:06 03/06/2017
 • ΜΠ
  Παναγία Δέσποινα – Μή καταπιστεύσῃς με 03/06/2017 Μύρον Παρακλητικόν
  05:16 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ἀνοιξαντάρια, Χουρμουζίου, πλ. δ΄ 03/06/2017 Μύρον Παρακλητικόν
  08:25 03/06/2017
 • ΜΠ
  Ἅγιος ὁ Θεός, Καλογήρου, πλ. α΄ 03/06/2017 Μύρον Παρακλητικόν
  07:33 03/06/2017