ΒΙΒΛΙΟ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Τιτλος
Επιλογές Ταξινόμησης
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 346 | Διάσταση 15 × 21 | 2003
  Δογματικη
  Σύντομη παρουσίαση

  Περιεχόμενα Ἀντί προλόγου          9 Α´ Γενικό Μέρος Θεολογική, πνευματική καί πατερική προσέγγιση Ἑνωμένος μέ τόν Χριστό…………………………………………………….15 Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος………………………………………..22 Μία κακοδοξία τῶν δυτικῶν χριστιανῶν…………………………..42 Μᾶς τυραννεῖ μέ τά παθήματα ὁ Θεός ἤ μᾶς σώζει;…………58 Σάν τό ἄγριο δένδρο πού μπολιάζεται……………………………….72 Θά νεκρωθοῦμε ὡς ἄνθρωπ……………………………………………….85 «Μείνατε ἐν ἐμοί»………………………………………………………………..102 Ὁ ἀπλανής ὁδηγός…………………………………………………………….119 Σάρκα, κόσμος, διάβολος…………………………………………………..129…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 290 | Διάσταση 15 × 21,5 | 2004
  π. Τιμοθεος
  Σύντομη παρουσίαση

  Περιεχόμενα   Εἰσαγωγικό σημείωμα ἐπιμελητῶν………………………………..9 «Γενηθήτω τό θέλημά Σου…!»……………………………………….11 Φιλολογικό μνημόσυνο………………………………………………….17 Ἐπαναταφή λειψάνων π. Τιμοθέου………………………………56 ‘Ο ἄνθρωπος τῆς ἀρετῆς……………………………………………….63 Ἀναπόφευκτο καί ἀναγκαῖο…………………………………………80 Μᾶς περιμένει ἐκεῖ………………………………………………………101 «Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν…»…………………….103 Νά κάνουμε τό πᾶν γιά τή σωτηρία μας…………………….123 Ἐν πίστει εἴμαστε καί στόν οὐρανό…………………………….130 Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ…………………………………………………….133 Λαμπάδα συνεχῶς ἀναμμένη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ…….. 137 Ὅλα…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 224 | Διάσταση 14 × 20,5 | 2016
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Ἀπομαγνητοφωνημένες ὁμιλίες Φιλοθέης μοναχῆς Περιεχόμενα   Εἰσαγωγικό σημείωμα………………………………………………………………… 13   Καλωσόρισμα………………………………………………………………………………….. 15 Οἱ λογισμοί καθορίζουν τή ζωή μας Πότε χάνεται ὅλη ἡ εὐλογία; Ἡ πολύ μεγάλη σημασία τῆς ὑπακοῆς Ἀγαθοί λογισμοί Ἄν ἐμεῖς εἴμαστε ἄνετοι μέσα μας, δέν θά κολλοῦμε στά προβλήματα… «Ἄν ἦταν στή θέση μου ὁ Χριστός, πῶς θά συμπεριφερόταν;» «Πάντα εὐσχημόνως καί κατά…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 72 | Διάσταση 12 × 21 | 2017
  Υπακοη
  Σύντομη παρουσίαση

  Οἱ ὁμιλίες τοῦ παρόντος τεύχους, μέ χαρακτηριστικά στοιχεῖα τῆς ὅλης διδαχῆς τοῦ μακαριστοῦ πνευματικοῦ μας π. Συμεών, δημοσιεύονται ὡς ἐλάχιστο ἀντίδωρο τῆς ἀπείρου εὐχαριστίας καί εὐγνωμοσύνης μας πρός αὐτόν, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση τριάντα ἐτῶν ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου μας, τοῦ ὁποίου εἶναι ἱδρυτής καί κτίτωρ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 330 | Διάσταση 15 × 21 | 2003
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Πάθη παθήματα καί νοερά προσευχή   Περιεχόμενα   Εἰσαγωγικό σημείωμα ἐπιμελητῶν………………………………9 Τέσσερα δεδομένα τοῦ ἀνθρώπου           ………………………………11 Δέν εἶναι αὐτάρκης ὁ ἄνθρωπος…………………………………29 Τί εἶναι ὁ παράδεισος…………………………………………………..47 Οἱ χάρες πού προσφέρει ἡ νοερά προσευχή……………….63 Πλανεμένοι τρόποι ἐπιβεβαιώσεως τῆς ὑπάρξεώς μας…………………………………………..           79 Γιά τήν ὑπακοή……………………………………………………………95 Ξεπέρασμα τῆς ἀνίας ἀπό τή συνήθεια τῶν μυστηρίων…………………..111 Ἡ πάλη μεταξύ καλοῦ καί…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 330 | Διάσταση 15 × 21 | 1998
  Δεσποτικες Εορτες
  Σύντομη παρουσίαση

  Δεῦτε … συμπορευθῶμεν … καί συσταυρωθῶμεν … καί συζήσωμεν αὐτῷ   Περιεχόμενα   Ἀντί προλόγου………………………………………………………………..11 Ε´ Κυριακή τῶν Νηστειῶν………………………………………………13 Ἀναφορά στίς ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος Ὁ Κύριος προχωρεῖ σταθερά στό μαρτύριο Σάββατο τοῦ Λαζάρου………………………………………….39 Νά γίνουμε κοινωνοί τῶν παθημάτων τοῦ Κυρίου Κυριακή Βαΐων πρωί (α´)………………………………………………..43 Ἡ σημασία τῶν δύο ἡμερῶν πού παρεμβάλλονται Πρόγευση καί αἴσθηση…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 370 | Διάσταση 15 × 21 | 1998
  Δεσποτικες Εορτες
  Σύντομη παρουσίαση

  Περιεχόμενα   Ἀντί προλόγου…………………………………………………….. 9   Κεφάλαιο Α΄ Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν   Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀναγεννᾶ καί μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο……………………. 15 Δέν μπορεῖς νά εἶσαι χριστιανός, ἄν δέν ἔχεις τό Ἅγιο Πνεῦμα…………………………. 32 Θέλω νά μέ κυβερνᾶ τό Ἅγιο Πνεῦμα;………………….. 42 Τά χαρακτηριστικά τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος……………………………………. 61   Κεφάλαιο Β΄ Βασιλεῦ…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 418 | Διάσταση 15 × 21 | 1999
  Δεσποτικες Εορτες
  Σύντομη παρουσίαση

   Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά – Θεοφάνεια Περιεχόμενα   Ἀντί προλόγου Ἀληθινά ὁ Θεός μᾶς θεώνει……………………….. 17 Δυσκολευόμαστε νά παραδοθοῦμε στόν Χριστό Ἐπιτρέπεται οἱ χριστιανοί νά μήν καταλαβαίνουν; Ἀφήνει ὁ Θεός τή θεότητά του Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά ἀλλάξει Ἡ ταπείνωση εἶναι τό ἔνδυμα τοῦ Θεοῦ Νά παραδοθεῖς ἐν λευκῷ στόν Θεό Ἀπό τό σπήλαιο ὁ Θεός…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 330 | Διάσταση 15 × 21 | 2001
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Διαπροσωπικές σχέσεις τοῦ χριστιανοῦ Περιεχόμενα   Εἰσαγωγικό σημείωμα ἐπιμελητῶν……………………………8 «Ἵνα καί αὐτοί ἐν ἡμῖν ἕν ὦσι»………………………………….11 «Γνῶθι τήν σήν ἀξίαν, ὦ ψυχή»…………………………………26 Ἡ ἀντινομία πού ὑπάρχει μέσα στόν χριστιανισμό           ………………………………………..44 Κατά τό μέτρο τῆς πίστεώς μας…………………………………62 Τεκνογονία–Ἐκτρώσεις Α’………………………………………….81 Τεκνογονία–Ἐκτρώσεις Β’…………………………………………..98 Τεκνογονία–Ἐκτρώσεις Γ’………………………………………….114 Μέγα μυστήριο! Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος……………..132 Ἡ ἀγάπη γιά τόν Θεό καί τόν…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 306 | Διάσταση 15 × 21 | 2002
  Αγια Γραφη
  Σύντομη παρουσίαση

  Εἰσαγωγικό σημείωμα ἐπιμελητῶν   Τό ἱερό Ψαλτήριο, «τό θεόσδοτον καί σεβάσμιον τοῦτο βιβλίον», κατά τόν ἅγιο Νικόδημο, «ἐκρίθη τό ἀναγκαιότερον καί ὑπέρ τά ἄλλα πολύχρηστον εἰς τήν ἱεράν ἡμῶν Ἐκκλησίαν. Ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἐπετάχθημεν (=ἔχουμε τήν ἐντολή) νά προσευχώμεθα καί ἑπτάκις τῆς ἡμέρας εἶναι ἄφευκτος ἡ ἀνάγνωσις τοῦ ἱεροῦ Ψαλτῆρος. Ἐν πάσαις ταῖς ἱεραῖς τελεταῖς,…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 106 | Διάσταση 15 × 21,5 | 1955
  π. Τιμοθεος
  Σύντομη παρουσίαση

   Ἀρχιμ. Τιμοθέου Παπαμιχαήλ   Σκέψεις καί Συνθήματα   Ἐκ τῆς καθημερινῆς μελέτης ἑνός κεφαλαίου ἐκ τῆς Καινῆς Διαθήκης   ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ   Δέν τολμοῦμεν νά ἐγκωμιάσωμεν τάς παρούσας ΣΚΕΨΕΙΣ καί ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ τοῦ ἀειμνήστου ἁγίου μας πατρός Τιμοθέου, διότι, νομίζομεν, κάθε ἐγκώμιον ἰδικόν μας θά ἐμείωνε τήν ἀξίαν των. Ὡς τόσον θεωροῦμεν σκόπιμον νά προτάξωμεν ἐδῶ…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 248 | Διάσταση 14 × 20,5 | 1999
  Λειτουργικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Συνάξεις Τριωδίου Β΄ Ἐπιστροφή στόν παράδεισο Περιεχόμενα   Εἰσαγωγικό σημείωμα………………………………………….7 Γιατί δέν μᾶς ἐμπιστεύεται ὁ Χριστός;…………………9 Τά ὅπλα μας· ἡ προσευχή καί ἡ νηστεία…………….18 Νά μυηθοῦμε στή ζωή τῆς Ἐκκλησίας……………….38 Μελέτη Τριωδίου…………………………………………………44 Τό πανηγύρι τῆς ἀληθινῆς μετανοίας………………. 59 Ἡ πρώτη μέρα στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ………………70 Τί καλύτερο ἀπό τό νά βρεῖς τόν Θεό;………………..80 Ἡ ζωή…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 224 | Διάσταση 15 × 21 | 1999
  Λειτουργικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Συνάξεις Τριωδίου Αʹ Κάνοντας ἀρχή   Περιεχόμενα   Ἀντί προλόγου…………………………………………………………….9 Τί σημαίνει «περίοδος Τριωδίου»;……………………………..17 Τό τελευταῖο Τριώδιο…………………………………………………38 Ἡ θύρα τῆς μετανοίας………………………………………………69 Πάρε τή στάση τοῦ τελώνου……………………………………..84 Ἀπό τό χειρότερο στό καλύτερο………………………………..96 Σύντομος ὁδός σωτηρίας………………………………………….109 Λίγα λόγια γιά τήν ἀγάπη……………………………………….145 Μπροστά στό κριτήριο τοῦ Θεοῦ……………………………..165 Οἱ ἐν ἀσκήσει λάμψαντες καί οἱ ἐξόριστοι πρωτόπλαστοι………………………………190 Αὐτοί πού θά…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 274 | Διάσταση 15 × 21 | 2009
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Ἁμαρτία καί ψυχοπαθολογικές καταστάσεις   Περιεχόμενα   Εἰσαγωγικό σημείωμα ἐπιμελητῶν…………………………………………………….9   Κεφάλαιο Α´ Θέματα ἰδιοσυγκρασίας   Οἱ τέσσερις κατηγορίες ἀνθρώπων κατά τόν Γαληνό………………………17 Κατανόηση κάθε ψυχῆς ξεχωριστά καί συμπαθής μεταχείριση……..32   Κεφάλαιο Β´ Σύμπλεγμα κατωτερότητος   Οἱ πιό ἀξιοσυμπάθητοι ἄνθρωποι…………………………………………………….53 Ρίζες σέ βιώματα τῆς παιδικῆς ἡλικίας…………………………………………….73 Γένεση τοῦ συμπλέγματος κατωτερότητος………………………………………82 Τί πρέπει νά κάνουμε;………………………………………………………………………106 ..Ἐνώπιον…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 418 | Διάσταση 15 × 21,5 | 2010
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Ἀπό τό πάθημα τοῦ Ἀδάμ στή λύτρωση   Περιεχόμενα   Εἰσαγωγικό σημείωμα ἐπιμελητῶν…………………………11   Ἀντί προλόγου «…πρός τόν καταρτισμόν τῶν ἁγίων»……………………..21   Α΄ Τί εἶναι νεύρωση; Πῶς παρουσιάζουν τή νεύρωση οἱ εἰδικοί……………….37 «Αὐτός τάς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε…»……………………..57   Β΄ Οἱ πρωτόπλαστοι, ἡ ἁμαρτία, ἡ νεύρωση Ἡ ἠθική συνείδηση……………………………………………………71 Ἡ βαθύτερη αἰτία: ὁ ἐγωισμός………………………………….84 «Ἀδάμ, ποῦ…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 306 | Διάσταση 14,5 × 21 | 2001
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  … καί τοῦτο τό ἔτος     Περιεχόμενα   Εἰσαγωγικό σημείωμα ἐπιμελητῶν……………………6 Ἑαυτούς πειράζετε, ἑαυτούς δοκιμάζετε…………. 11 Καρποφορία ἐν Χριστῷ…………………………………….. 28 Προσωπική ἐπικοινωνία μέ τόν Χριστό…………… 46 Ἐπί γῆς διατρίβουσιν, ἀλλ᾿ ἐν οὐρανῷ πολιτεύονται……………………………60 Λίγα λόγια γιά τήν ἐξομολόγηση……………………. 88 Πνεῦμα θυσίας…………………………………………………..100 Ἐξέλιπον ἐν ματαιότητι αἱ ἡμέραι ἡμῶν…………  115 Ζωή τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ ἀγάπη……………………………126…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 402 | Διάσταση 15 × 21 | 2000
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Ἀββᾶς Βαρσανούφιος : Τί, ἴσως, θά μᾶς ἔλεγε σήμερα μέσα ἀπό τίς ἀποκρίσεις του   Περιεχόμενα   Εἰσαγωγικό σημείωμα……9 Ἀπόκριση 4η…………………..13 Ἀπόκριση 9η……………………26 Ἀπόκριση 10η………………….36 Ἀπόκριση 11η………………….48 Ἀπόκριση 12η………………….54 Ἀπόκριση 13η………………….58 Ἀπόκριση 17η………………….68 Ἀπόκριση 18η………………….80 Ἀπόκριση 21η………………….88 Ἀπόκριση 22η…………………108 Ἀπόκριση 23η…………………141 Ἀπόκριση 25η…………………161 Ἀπόκριση 26η…………………169 Ἀπόκριση 27η…………………181 Ἀπόκριση 28η…………………189 Ἀπόκριση 29η…………………194 Ἀπόκριση 30ή…………………202 Ἀπόκριση 31η…………………204 Ἀπόκριση 32η…………………238…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 514 | Διάσταση 18 × 25 | 2016
  Διαφορα
  Σύντομη παρουσίαση

  Ο ΠΑΤΗΡ ΣΥΜΕΩΝ ΚΡΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ «Λάλει Κύριε ὅτι ἀκούει ὁ δοῦλός σου» (Α΄ Βασ. 3, 9) Περιεχόμενα   Ἐπιστολή Πατριάρχου………………………………………………………………. 13 Εἰσαγωγικά…………………………………………………………………………….. 15 Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον…………………………………………………………… 27   Κεφάλαιο Α΄ Τό ξεκίνημα Ἀρχιμανδρίτης Τιμόθεος Παπαμιχαήλ Σάν νά ἔζησα ἕναν αἰώνα μαζί του…………………………………………….. 31 Ὁ Θεός θέλησε νά γίνω ὑποτακτικός του…………………………………… 33 Τή Μεγάλη…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 450 | Διάσταση 15 × 21 | 1998
  Κυριακοδρομιο
  Σύντομη παρουσίαση

  Όπως φώτισε ο Θεός   Περιεχόμενα Ἀντί προλόγου Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως (Ἰω. 3, 13-1)        Χρειάζεται νά ἀνταποκριθεῖ ὁ ἄνθρωπος γιά νά σωθεῖ Ἀνάγκη νά συνειδητοποιήσουμε τήν ἀπροσμέτρητη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Μ᾿ ἀγαπᾶ ὁ Θεός κι ἐγώ δέν τό καταλαβαίνω; Μένει ἕνα κάτι πού πρέπει νά κάνει ὁ ἄνθρωπος καί τό περιμένει ὁ Θεός Ὅταν…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Αγια Γραφη
  Σύντομη παρουσίαση

  Το μυστήριο της σωτηρίας Περιεχόμενα   Εἰσαγωγικό σημείωμα Α’ ἐκδόσεως……………………..13 Εἰσαγωγικό σημείωμα Β’ ἐκδόσεως………………………15 Πρός Ρωμαίους ἐπιστολή ἀποστόλου Παύλου, κεφ. 10ο (κείμενο)………………………………………………….17   Α’. «Ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ᾿ οὐ κατ᾿ ἐπίγνωσιν»   Ὁμιλία 1η……………………………………………………………..23 Ὁ ὅλος ἄνθρωπος ἑνοποιημένος στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καημός τοῦ ἀποστόλου ἡ σωτηρία τοῦ Ἰσραήλ. Τό βαθύ μυστήριο τοῦ ἀνθρωπίνου…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 466 | Διάσταση 15 × 21 | 1999
  Υπακοη
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό σύγχρονο χάρισμα Περιεχόμενα              Ἀντί προλόγου ………………………………………………………………………………..15   Α’. Ἡ ὑπακοή στίς ρίζες της   Ὁμιλία 1η· Ἡ ἐντολή τῆς ὑπακοῆς…………………………………………………..19 Ἡ ὑπακοή τοῦ Χριστοῦ στό θέλημα τοῦ Θεοῦ Πατρός. Ὁ Χριστός ὑποτάσσει τό πανάγιο θέλημά του στό θέλημα τοῦ Πατρός. Ὁ Χριστός πέρασε ἀπό ὅλες τίς στιγμές τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί τίς…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος τόμος | Σελίδες 386 | Διάσταση 15 × 21 | 1997
  Εξομολογηση
  Σύντομη παρουσίαση

  Περιεχόμενα   Εἰσαγωγικό σημείωμα……………………………………………………………………………..           15 Ἀντί προλόγου………………………………………………………………………………………….19   Α΄ Κεφάλαιο Ἡ μετάνοια κατά τήν Ἁγία Γραφή καί τούς πατέρες τῆς Ἐκκλησίας   «Μετανοεῖτε»……………………………………………………………………………………………29 Ἡ ἀντίδραση τῶν πρωτοπλάστων μετά τήν πτώση καί ὁ σημερινός ἄνθρωπος. Ἡ μετάνοια στήν Παλαιά Διαθήκη. Ὁ μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς. Ἡ μετάνοια στά Εὐαγγέλια. Ἡ ὡραιότερη καί ἁγνότερη…


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 354 | Διάσταση 15χ21 | 2014
  Υπακοη
  Σύντομη παρουσίαση

  Μπορεῖ ὁ σημερινός ἄνθρωπος νά κάνει ὑπακοή; Τό βιβλίο αὐτό ἀπαντᾶ στό πῶς ἡ φιλάνθρωπη στάση ἀπέναντι τῶν ψυχῶν γεννᾶ σιγά-σιγά μιά σώζουσα ὑπακοή.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 290 | Διάσταση 15χ21 | 2003
  Θεομητορικες Εορτες
  Σύντομη παρουσίαση

  Θεωροῦμε εὐλογία Θεοῦ πού δημοσιεύθηκε ὁ τρίτος τόμος τῆς σειρᾶς «Συνάξεις Δεκαπενταυγούστου». Περιλαμβάνει ὁμιλίες δύο ἐτῶν τῆς περιόδου αὐτῆς. Εἶναι χωρισμένος σέ δύο κεφάλαια: «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς» (2001) καί «Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ» (2002). Θά ἀμειφθεῖ πολλαπλά, ὅποιος πλησιάσει τό κείμενο μέ ἀγάπη καί ταπείνωση.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 210 | Διάσταση 14χ20 | 2002
  Θεομητορικες Εορτες
  Σύντομη παρουσίαση

  Στήν ἁγιοτέρα πάντων τῶν ἁγίων –τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Κυρίου, καί δική μας μητέρα– ἀφιερώθηκαν οἱ Συνάξεις Δεκαπενταυγούστου Β´ μέ ἐπίκεν­τρο τήν προσφιλή καί βασική εὐχή κάθε ὀρθοδόξου χριστιανοῦ, τό «Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 280 | Διάσταση 14χ20 | 1998
  Θεομητορικες Εορτες
  Σύντομη παρουσίαση

  Συνάξεις λατρείας καί διδαχῆς στόν ναό καί στόν δενδρόφυτο περίγυρό του –μέ ἐπίκεντρο τήν Παναγία μας, τήν ταπεινή καί πάναγνη κόρη τῆς Ναζαρέτ, πού ἐστέφθη μέ τήν ὑψηλότερη οὐράνια δόξα– ἔδωσαν τή δυνατότητα στούς μετέχοντες νά ἀπολαύσουν τή δροσιά καί τήν ἀνάπαυση τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καί τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφικῆς κοινωνίας.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 400 | Διάσταση 10,5χ17 | 2017
  Διαφορα
  Σύντομη παρουσίαση

  Λέξεις, φράσεις κλειδιά γιά τήν καθημερινή ζωή.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 418 | Διάσταση 15χ21,5 | 1998
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Πῶς θά μποροῦσαν νά ἀποβοῦν σωτήριες οἱ ἀρρωστημένες ψυχολογικές καταστάσεις, πού εἶναι τόσο συχνές στήν ἐποχή μας; Ὁ ἀναγνώστης θά βρεῖ τήν ἀπάντηση στό βιβλίο αὐτό.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 320 | Διάσταση 14χ20,5 | 1998
  Πατερικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Ὁμιλίες σέ ἑόρτιες ἡμέρες καί εἰσηγήσεις σέ θεολογικά συνέδρια: προσφορά ταπεινοῦ εὐλαβικοῦ θυμιάματος στούς πολιούχους τῆς Θεσσαλονίκης, ἅγιο μεγαλομάρτυρα Δημήτριο καί ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 168 | Διάσταση 12χ21 | 2015
  Πονος
  Σύντομη παρουσίαση

  Πόνος πολύς, ἀλλά καί ἔλεος πολύ καί ἀγάπη πολλή ἀπό τόν Θεό, καθώς μέσα ἀπό αὐτόν τόν πόνο ὁ Θεός σέ ὁδηγεῖ ἐκεῖ ἀκριβῶς πού βαθιά μέσα ἡ ψυχή σου τόσο πολύ τό θέλει, τό ποθεῖ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 490 | Διάσταση 15χ21 | 2002
  Πονος
  Σύντομη παρουσίαση

  Θά ἔρθουν στιγμές ὀδύνης πού θά ἀναστενάξει ὁ ἄνθρωπος: «Γιατί τόσος πόνος στή ζωή; Ὅ,τι ἄλλο ἄς μοῦ ᾿ρχόταν, ἐκτός ἀπ᾿ αὐτό. Σὰν τόν δικό μου καημό δέν εἶναι ἄλλος». Τή σωστή ἑρμηνεία τοῦ μυστηρίου “πόνος” θά τήν προσεγγίσεις στίς σελίδες τοῦ βιβλίου αὐτοῦ.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 210 | Διάσταση 15χ21 | 2004
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  Ὁ τίτλος τοῦ δίτομου αὐτοῦ ἔργου εἶναι τόσο σαφής, ὥστε δέν χρειάζεται νά ἀναφερθοῦμε στό περιεχόμενό του. Ἀφήνουμε τά ἴδια τά κείμενα νά μιλήσουν στόν ἀναγνώστη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 258 | Διάσταση 15χ21 | 2004
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  Ὁ τίτλος τοῦ δίτομου αὐτοῦ ἔργου εἶναι τόσο σαφής, ὥστε δέν χρειάζεται νά ἀναφερθοῦμε στό περιεχόμενό του. Ἀφήνουμε τά ἴδια τά κείμενα νά μιλήσουν στόν ἀναγνώστη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 362 | Διάσταση 15χ21 | 2009
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό μίασμα τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος ἔχει διαβρώσει καί τό τελευταῖο κύτταρο τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί ἔχει κάνει τή γῆ μιά ἀπαράκλητο ἔρημο. Ὅποιος, μαθητεύοντας μέσα στήν Ἐκκλησία, μυηθεῖ στήν τέχνη τῆς πνευματικῆς ζωῆς, ἀργά ἤ γρήγορα θά βρεθεῖ μόνος μέ μόνο τόν Θεό –σάν σέ ἄλλη ἔρημο μέσα του– καί θά ἀρχίσει νά ἔχει ἀληθινή κοινωνία μαζί του.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 398 | Διάσταση 15χ21,5 | 2006
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  Ὁ δεύτερος τόμος ὁμιλιῶν γύρω ἀπό τό τόσο σοβαρό αὐτό θέμα.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 514 | Διάσταση 15χ21,5 | 2001
  Γαμος
  Σύντομη παρουσίαση

  Ὁμιλίες γύρω ἀπό τό τόσο σοβαρό θέμα «Γονεῖς καί παιδιά», τό ὁποῖο ὁ ὁμιλητής τό βλέπει θεολογικά, πνευματικά, ψυχολογικά καί μέσα στήν καθημερινή ζωή.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 274 | Διάσταση 15χ21,5 | 2000
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Ὁμιλίες μέ βάση τό βιβλίο τῆς ψυχολόγου Κάρεν Χόρνεϋ «Οἱ συγκρούσεις τοῦ ἐσωτερικοῦ μας κόσμου», οἱ ὁποῖες βοηθοῦν νά γνωρίσουμε τόν ἑαυτό μας πολύ περισσότερο ἀπό ὅ,τι τόν γνωρίζουμε, καθώς γίνεται προσπάθεια προσεγγίσεως τοῦ ὅλου θέματος ἀπό ψυχολογική, θεολογική καί πνευματική πλευρά.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 610 | Διάσταση 15χ21 | 1999
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό βιβλίο πού ἀγαπήθηκε ἀπό τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων προσφέρεται τώρα στήν πλήρη του μορφή (κατά θεματικές ἑνότητες), ἡ ὁποία παρά τή σπουδαιότητά της παρέμενε ἀνέκδοτη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 522 | Διάσταση 15χ21 | 1997
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό βιβλίο πού ἀγαπήθηκε ἀπό τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων προσφέρεται τώρα στήν πλήρη του μορφή (κατά θεματικές ἑνότητες), ἡ ὁποία παρά τή σπουδαιότητά της παρέμενε ἀνέκδοτη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 562 | Διάσταση 15χ21 | 1995
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό βιβλίο πού ἀγαπήθηκε ἀπό τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων προσφέρεται τώρα στήν πλήρη του μορφή (κατά θεματικές ἑνότητες), ἡ ὁποία παρά τή σπουδαιότητά της παρέμενε ἀνέκδοτη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 506 | Διάσταση 15χ21 | 1994
  Ασκητικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τό βιβλίο πού ἀγαπήθηκε ἀπό τούς χριστιανούς ὅλων τῶν αἰώνων προσφέρεται τώρα στήν πλήρη του μορφή (κατά θεματικές ἑνότητες), ἡ ὁποία παρά τή σπουδαιότητά της παρέμενε ἀνέκδοτη.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 450 | Διάσταση 15χ21 | 2013
  Πατερικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Ἀπό τήν πείρα συγχρόνων γερόντων): Τό βιβλίο αὐτό μᾶς μυεῖ στά μυστικά τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί στήν τέχνη τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος μέσα ἀπό τήν ὁδό τοῦ «Ἄσε τό κακό καί τρέξε στό καλό». Καί τό καλό, ὅπως τό βίωσαν καί μᾶς τό προσφέρουν οἱ δύο γέροντες (ὁ π. Πορφύριος καί ὁ π. Συμεών), εἶναι ὁ Χριστός.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 72 | Διάσταση 12χ20,5 | 2015
  Ψυχολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Πῶς δημιουργεῖται καὶ πῶς θεραπεύεται): Γιατί ἔχουν ἄγχος οἱ ἄνθρωποι; Κάτι ζητοῦν καί, καθώς δέν τό ἔχουν, ἀνησυχοῦν. Νιώθουν ὅτι συνεχῶς κάτι τούς λείπει καί εἶναι δυστυχεῖς. Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θά βρεῖ αὐτό πού ζητάει ἡ ψυχή του, εἰρηνεύει. Καί αὐτό εἶναι ἡ συνάντηση καί ἡ ἀληθινή κοινωνία μέ τόν Θεό.


  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιόδετος Τόμος | Σελίδες 64 | Διάσταση 14χ20,5 | 1994
  Αγιολογικα
  Σύντομη παρουσίαση

  Τήν κρίσιμη ὥρα τῆς ζωῆς της ἀναμετρήθηκε ὁ βαθύς της πόθος γιά τόν Χριστό μέ τόν διπλό πειρασμό τοῦ πλούτου καί τῆς ὑλιστικῆς εὐδαιμονίας ἀπό τή μιά καί ἀπό τήν ἄλλη τοῦ ἐπερχόμενου μαρτυρικοῦ θανάτου, καί νίκησε. Τά περιφρόνησε ὅλα σάν νά ᾿ταν ἱστός ἀράχνης.


  Διαβάστε περισσότερα