«῏Ησαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων...»
Κυριακοδρομιο
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
 • ΚΥ
  Γ’ Κυριακή Ματθαίου – «ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.» 24/06/2017 Κυριακοδρομιο
  20:48 06/28/1998
 • ΚΥ
  Β’ Κυριακή Ματθαίου – «οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ.» 17/06/2017 Κυριακοδρομιο
  23:34 06/26/2011
 • ΚΥ
  Δεν μπορεί να υπάρχει εκκλησία χωρίς αγίους 11/06/2017 Κυριακοδρομιο
  26:45 06/18/1995
 • ΚΥ
  Ἔχουμε τό κουράγιο νά ἀπαγκιστρωθοῦμε ἀπό τήν ὅποια ἀδυναμία μας; 02/05/2017 Κυριακοδρομιο
  22:36 11/24/1996