«Ὦ Δέσποτα τῶν ἁπάντων, ἀκατάληπτε ποιητὰ οὐρανοῦ καὶ γῆς».
Δεσποτικές Εορτες
Περιεχομενα
Επιλογες Ταξινομησης
  • ΔΕ
    Πνευματική ζωή εἶναι αὐτό πού δημιουργεῖ μέσα μας τό Ἅγιο Πνεῦμα 05/06/2017 Δεσποτικές Εορτες
    47:09 06/02/1985
  • ΔΕ
    Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί… οἱ δύο ἀναστάσεις τοῦ ἀνθρώπου 02/05/2017 Δεσποτικές Εορτες
    24:37 04/07/1991